Informatie over een afspraak

Kom ik in aanmerking voor een afspraak?

De kliniek richt zich op patiënten met hoornvliesaandoeningen zoals:

 • Fuchs endotheel dystrofie
 • keratoconus
 • pseudophake en aphake bulleuze keratopathie
 • hoornvliesdecompensatie ten gevolge van bijvoorbeeld buphthalmus, lensimplantaten of glaucoomimplantaten.

Ook als u eerder een volledige hoornvliestransplantatie (penetrerende keratoplastiek) heeft ondergaan en in aanmerking komt voor hertransplantatie, kunnen wij een lamellaire hoornvliestransplantatie uitvoeren volgens de DMEK-techniek.

Vrijblijvend eerste consult

U bent altijd van harte welkom voor een eerste consult. Tijdens een eerste consult voeren wij alle noodzakelijke onderzoeken uit om de juiste diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen. Daarna beslist u of u de behandeling in onze kliniek wil voortzetten.

U kunt op eigen initiatief bij ons komen of verwezen worden door uw oogarts, huisarts, optometrist of opticien. Let op: om het consult door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u altijd een schriftelijke verwijzing nodig van uw oogarts of huisarts.

Update Coronabeleid Melles Hoornvlieskliniek

Als kliniek willen wij graag optimale, maar ook verantwoorde zorg bieden. Helaas hebben wij in verband met de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus moeten besluiten om ingrijpende maatregelen te treffen voor de komende periode. Deze maatregelen zijn mede tot stand gekomen op advies van en in overleg met de corneawerkgroep, de Federatie Medisch Specialisten, de RIVM en de Nationale Transplantatie Stichting.
Operaties die niet direct spoed hebben, zullen voorlopig niet plaats kunnen vinden. Als u gepland staat voor een operatie zal een van onze medewerkers zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Reguliere consulten zullen tot nader order worden uitgesteld, tenzij:

 • de oogarts besluit dat het uitstellen van uw consult niet verantwoord is. Er wordt dan telefonisch contact met u opgenomen voor het plannen van een nieuwe afspraak. Deze afspraak zal indien mogelijk plaatsvinden op dezelfde dag als de reeds geplande afspraak, echter het tijdstip zal mogelijk veranderen.
 • de oogarts het raadzaam acht een telefonisch consult met u in te plannen. Ook dan zal er telefonisch contact met u worden opgenomen voor het plannen van deze afspraak.
 • u vragen heeft of klachten ondervindt. Wij vragen u dan contact met ons op te nemen. Indien dit wenselijk wordt geacht, kan er dan een (telefonisch) consult met u worden ingepland.

In alle overige situaties zullen wij in de komende periode contact met u opnemen voor het plannen van een nieuwe afspraak op een nader te bepalen datum.
Indien u in de komende weken een afspraak heeft staan bij de Melles Hoornvlieskliniek dan zult u deze week een e-mail of brief van ons ontvangen.

Via ons algemene telefoonnummer (010-2974444) blijven wij op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur. Buiten kantoortijden wordt u, wanneer er sprake is van spoed, via dit nummer doorgeschakeld naar de dienstdoende arts.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-297 44 44 of per e-mail naar info@hoornvlieskliniek.nl

Zijn er wachtlijsten voor een afspraak of een operatie?

Korte wachttijden zijn ons uitgangspunt. U kunt uitgaan van:

 • 3 tot 7 weken voor een eerste consult : Peildatum 13.06.2022 –  wachttijd 37 (dagen)
 • 1 tot 3 maanden voor een hoornvliestransplantatie.

Conform de Regeling “Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit vermelden wij onderstaande tekst:

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wat gebeurt er tijdens een eerste afspraak?

Tijdens de eerste afspraak (altijd op een woensdag) kunt u al uw vragen stellen en doorloopt u een aantal stappen.

Stap 1
U wordt ontvangen door onze Front Office medewerkers die uw (medische) gegevens verwerken in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
Stap 2
Onze optometrist doet direct daarna de eerste onderzoeken. Zij meet onder meer uw gezichtsscherpte en oogafwijking.
Stap 3
Een team van onderzoekers brengt diverse gegevens over uw hoornvlies in kaart, zoals bijvoorbeeld de dikte en vorm.
Stap 4
U gaat in gesprek met één van onze oogartsen. De arts onderzoekt uw ogen, bespreekt de onderzoeksresultaten en stelt in overleg met u een mogelijk behandelplan op.

Wilt u alvast kennis maken met onze medewerkers? Bij Team leest u wie er in de kliniek werken.

Wat neem ik mee naar mijn eerste afspraak?

Wij vragen u, indien voor u van toepassing, het volgende mee te nemen naar uw eerste afspraak:

 • Uw oogheelkundig dossier uit een eerder ziekenhuis
 • Meetgegevens van uw huidige bril/lenzen (bijvoorbeeld de nota)
 • Uw vertebril (de bril om veraf scherp te zien)
 • Benodigdheden voor uw lenzen (lenshouder en vloeistof)
 • Eventuele medicijngegevens
 • Volledig ingevuld anamneseformulier. Dit formulier ontvangt u van ons bij de schriftelijke bevestiging van uw afspraak.

Wat gebeurt er ná een hoornvliestransplantatie?

In de periode na de operatie is het belangrijk uw oog goed te laten controleren. Op de eerste dag en een week na de ingreep en vervolgens één, drie, zes, negen en twaalf maanden na de operatie. Daarna is het verstandig uw oog elk half jaar te laten checken.

Hoe maak ik een afspraak of neem ik contact op?

U kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 010 297 4444. Wij zijn tijdens werktijden bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.

Andere mogelijkheden zijn een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar info@hoornvlieskliniek.nl of dit afsprakenformulier in te vullen.

Wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op om een afspraak in te plannen of uw vraag te beantwoorden. Uw afspraak voor een eerste bezoek wordt altijd schriftelijk bevestigd.

Hoe bereik ik de kliniek?

Over de bereikbaarheid van de kliniek leest u meer bij: Routebeschrijving.